هر پوند چند کیلو ، آشنایی با هر پوند چند گرم و چند کیلوگرم و چند اونس است


27 Sep

هر پوند چند کیلو

هر پوند چند کیلو , هر پوند چند کیلوگرم است , هر پوند چند گرم است

در این مطلب در مورد هر پوند چند کیلو ، هر پوند چند گرم و چند کیلوگرم است در سایت پارسی زی صحبت کردیم.با ما همراه باشید.

هر پوند چند گرم است

شاید شما هم نام پوند را شنیده باشید.پوند یکی از یکاهای اندازه گیری وزن است که در کشور ما کاربرد زیادی ندارد و همه بعد از شنیدن پوند یاد واحد پول انگلیس میفتیم تا وزن و جرم.

ما در کشورمان با واحد کیلوگرم کار می کنیم و به همین دلیل شاید رابطه بین پوند و کیلوگرم برایتان جالب باشد.هر کیلوگرم برابر با ۲٫۲۰۵ پوند است.پوند را می توانیم با نماد کوتاه‌شدهٔ lb یا lbm نشان دهیم.

بنابراین این نماد ها را یاد بگیرید چون همه جا نمی نویسند پوند و با این یکاها نشانش می دهند و در تحقیقات علمی هر پوند دقیقا برابر با ۰٫۴۵۳۵۹۲۳۷ کیلوگرم است اما برای سهولت در محاسبات می توانیم پوند ۰٫۴۵ کیلوگرم  در نظر بگیریم.

هر پوند را می توانیم ۴۵۳ گرم در نظر بگیریم.برای تبدیل پوند به کیلوگرم کافی است که مقدار پوند را در عدد ۲٫۲۰۵ تقسیم کنیم تا وزن به کیلوگرم بدست بیاید.اگر هر مقدار وزن به کیلوگرم را در عدد۲٫۲۰۵ ضرب کنیم ، جواب وزن به پوند خواهد بود.

هر وزنی که به پوند است را اگر در عدد ۴۵۳ ضرب کنیم ، وزن را به گرم بدست می آوریم و اگر وزن به گرم را تقسیم بر عدد ۴۵۳ کنیم ، وزن را به پوند به دست می آوریم.

هر پوند چند اونس است

شاید شما هم نام اونس را شنیده باشید و جالب است بدانید که به یک شانزدهم پوند ، اونس می گویند.یعنی هر ۱۶ اونس می شود یک پوند.اگر وزن جسمی ۱۰ پوند باشد می توانیم بگوییم که وزن همان جنس ۱۶۰ اونس است.

نماد اونس در جهان به صورت oz است که این نماد از سرواژه ounce گرفته شده است.

منبع :

هر پوند چند کیلو

Comments
* The email will not be published on the website.
This site was built using